Formule Leuker Werken

Veranderaanpak Leuker Werken, Zelfsturing en zelforganisatie, Gedragsverandering. Verandermanagement op maat

In de praktijk zijn we minder zelforganiserend dan we denken. Wil je een cultuuromslag en structuurverandering binnen een organisatie voor elkaar krijgen, dan heb je maatwerk nodig.
Veranderaanpak Leuker Werken
De veranderaanpak Leuker Werken richt zich op de implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie, waarbij zelfsturing en zelforganisatie centraal staan.
Zelfsturing en zelforganisatie
De aanpak Leuker Werken leidt tot een cultuuromslag binnen organisaties. Het werk wordt niet langer geregeld door systemen, procedures en administratieve processen. Het doel is om het werk te laten regelen door de mensen op de werkvloer.
Gedragsverandering
Zelforganisatie vraagt om een gedragsverandering in alle geledingen van de organisatie. Om dat te kunnen realiseren wordt de aanpak, fasering en de toepassing van de instrumenten op maat gemaakt.
De essentie van een toekomstbestendige organisatie is:
  • werken met zelforganiserende teams
  • primair proces, professional en medewerker als uitgangspunt
  • decentraal management
  • coachende leiderschapsstijl
  • faciliterende staf
  • bottom-up beleids- en controlecyclus
Verandermanagement op maat
Het veranderprogramma Leuker Werken stellen we in overleg met jouw organisatie op. De basis is een plan- en projectmatige aanpak onder leiding van een interne projectgroep. Deze projectgroep heeft een breed draagvlak en handelt in opdracht van het bestuur. Het MT fungeert veelal als stuurgroep.
Ben je op zoek naar een toekomstbestendige aanpak voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze visie op veranderingsmanagement tijdens een kennismakingsgesprek.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER ONS CONCEPT EN
WIL JE MEER INFORMATIE?