Instrumenten organisatieverandering

ZoV-scan, ZiB-scan, ZLV-scan

Een organisatieverandering is ingrijpend voor alle betrokkenen en niet iedere medewerker beschikt meteen over de juiste competenties en vaardigheden om in een zelforganiserend team te kunnen werken.
We hebben een aantal instrumenten waarmee we dat onderzoeken.

Instrumenten

  1. Zelforganiserend vermogen scan (ZoV-scan)
  2. Zelforganiserende rollen in beeld scan (ZiB-scan)
  3. Zelflerend vermogen scan (ZlV-scan)

1. Zelforganiserend vermogen scan (ZoV-scan)

Voordat we zelforganiserende teams kunnen creëren, moeten we weten waar we staan. Met een zogenaamde 0-meting krijgen we inzicht in de capaciteiten van de medewerkers. Dit vormt de basis voor een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en een teamontwikkelplan (TOP).

Met deze ZoV-scan bekijken we in welke mate medewerkers het juiste gedrag en de goede houding voor zelforganisatie beheersen. Daarnaast beoordelen we competenties en vaardigheden en checken we een aantal randvoorwaarden.

2. Zelforganiserende rollen in beeld scan (ZiB-scan)

Bereikt een team een bepaald ontwikkelniveau, dan brengen we de verschillende rollen binnen dit team in beeld met de ZiB-scan. Met deze scan bepalen we het strategisch personeelsbeleid, de mobiliteit en flexibele inzet van medewerkers. We koppelen de uitkomsten van deze scan aan de ZoV-scan om te achterhalen welke competenties en vaardigheden ze verder moeten ontwikkelen. Wij streven daarbij naar evenwichtige teams.

3. Zelflerend vermogen scan (ZlV-scan)

De ZlV-scan brengt het zelflerend vermogen van medewerkers in kaart en laat via een periodieke meting de ontwikkeling zien. Tijdens een veranderproces is het van belang medewerkers effectief en efficiënt te trainen en op te leiden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op en rond de werkvloer. Waar mogelijk zetten we interne trainers in, die wij coachen en ondersteunen en voorzien van door ons ontwikkelde trainingen en workshops.

Nieuwe organisatiestructuur
Bovenstaande instrumenten helpen ons inzicht te krijgen. In welke mate is zelfsturing en zelforganisatie mogelijk? Hoeveel management en staf hebben we nodig? Samen met de organisatie ontwerpen we op basis van competenties een functiehuis, dat we inpassen in de nieuwe structuur.
Wil je meer inzicht in de medewerkers en hun rol in het team? Zet ze in hun kracht en neem contact met ons op.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER ONS CONCEPT EN
WIL JE MEER INFORMATIE?