Onderbouwing formule Leuker Werken

Verklaringen, Aanpak, Van centrale sturing naar zelfverantwoordelijkheid, Fundamentele verschuiving.

Leuker Werken is een toekomstbestendige manier van organiseren van je werk. Wij richten ons daarbij op de praktijk. Dat geldt ook voor de totstandkoming en opbouw van onze formule.
Verklaring
We hebben gezocht naar verklaringen en hebben de aanpak getoetst aan andere modellen en aan wetenschappelijk of toegepast praktijkonderzoek. Zo hebben we alle elementen en instrumenten van het verandertraject kunnen onderbouwen en professionaliseren. Lopende en nieuwe projecten zorgen ervoor dat de formule en haar instrumenten up-to-date blijven.
Aanpak
De modellen, methodieken, trainingen, scans en instrumenten maken we in samenwerking met jouw organisatie geheel op maat. Om een cultuuromslag en een structuurverandering te bereiken, pakken we drie componenten parallel aan:
  • Teams en medewerkers toerusten met zelforganiserend vermogen. Het management legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
  • Leidinggevenden en managers toerusten met competenties en vaardigheden (risicomanagement, coachend leiderschap, oude waarden en normen loslaten).
  • Beleids- en controlecyclus passend herinrichten (zelfsturende en zelforganiserende teams).
Van centrale sturing naar zelfverantwoordelijkheid
Het doel van dit verandertraject is een centraal gestuurde organisatie te veranderen naar een zelfverantwoordelijke organisatie. Om dat voor elkaar te krijgen, zetten we een aantal principes in:
  • regie terugleggen bij professional, focus op werkproces
  • professionele zelforganiserende teams creëren als borging voor kwaliteit van dienstverlening, organisatie en werken
  • terugdringen van indirecte kosten t.g.v. de directe kosten
  • creëren van een ondernemende, proactieve en probleemoplossende cultuur
  • herinrichten van beleids- en controlecyclus (coachend management)
  • implementatie van competitiemanagement o.b.v. een vereenvoudigd functiehuis
Fundamentele verandering
Met de formule Leuker werken werken we aan een fundamentele verschuiving. We maken iedereen bewust van de andere manier van werken in alle onderdelen van de organisatie. Het resultaat: een organisatie met een andere besturing en een andere cultuur, die klaar is voor de toekomst.
Meer weten?
Onze praktijkgerichte veranderaanpak staat dichtbij de organisatie en haar mensen en is succesvol toegepast in diverse projecten. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op en maak kennis met Leuker Werken.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER ONS CONCEPT EN
WIL JE MEER INFORMATIE?