Opdrachtgevers

We hebben uiteenlopende zorginstellingen mogen begeleiden.

Hanzeheerd, Hattem en Heerde; De Goede Zorg, Apeldoorn; Vitalis WoonZorg groep, Eindhoven e.o.; Woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann, Arnhem; Verpleeghuis De Venser, Amsterdam (Amstelring); Verpleeghuis Vreugdehof, Amsterdam (Amstelring); Woonzorgorganisatie Het Laar, Tilburg; Stichting Thuiszorg Rotterdam; Stichting Lava-team jeugdzorg, Drunen; Carintreggeland, Twente

Onderstaande organisaties hebben met succes Leuker Werken geïmplementeerd en werken nu met zelforganiserende teams

 • Hanzeheerd, Hattem/Heerde Implementatie formule Leuker Werken. Binnen Hanzeheerd is gekozen voor de naam ‘Lekker werken, op weg naar Ondernemende teams’.
 • De Goede Zorg, Apeldoorn Implementatie formule Leuker Werken: zelforganiserende teams, coachend leiderschapsstijl: cultuur en structuurverandering met coaching/training van management, ondersteunende diensten en teams op de werkvloer op 3 locaties. De ZoV scan wordt bij 350 medewerkers gebruikt voor de ontwikkeling van de PoP’s en bij de teams voor de ontwikkeling voor ToP’s in het kader van een groot transitietraject ‘Op weg naar zelforganiserende teams’, alles in het kader van strategische personele ontwikkeling
 • Vitalis WoonZorg groep, Eindhoven e.o. De ZoV scan wordt bij 1.500 medewerkers gebruikt voor de ontwikkeling van de PoP’s en bij 90 teams voor de ontwikkeling voor ToP’s in het kader van een groot transitietraject ‘Op weg naar vitale teams’, alles in het kader van strategische personele ontwikkeling
 • Woonzorgcentrum Insula Dei/Huize Kohlmann, Arnhem ZiB scan toegepast om de rollen en rolsterkten binnen het managementteam in kaart te brengen. Vervolgens een Teamontwikkelplan vorm gegeven via een inspiratiemiddag als onderdeel van het MD-traject
 • De Venser Verpleeg- en verzorgingshuis, Amsterdam (Amstelring) Implementatie formule Leuker Werken: zelforganiserende teams, coachend leiderschapsstijl: cultuur en structuurverandering met coaching/training van management, middenkader, ondersteunende diensten en teams op de werkvloer. Dit project is begin 2014 onder de vlag van Stichting Sophia gestart in samenwerking met de Jong Consulting BV en Helder P&O
 • Vreugdehof Verpleeg- en verzorgingshuis, Amsterdam (Amstelring) Implementatie formule Leuker Werken: zelforganiserende teams, coachend leiderschapsstijl: cultuur en structuurverandering met coaching/training van management, middenkader, ondersteunende diensten en teams op de werkvloer. Het project heeft haar eerste resultaten in augustus 2014 gepresenteerd als basis voor de volgende fase in de cultuurverandering. Dit project is uitgevoerd vanuit VIA Netwerk BV in nauwe samenspraak met Stichting Sophia en is het laatste project van VIA Netwerk BV, die met haar activiteiten is gestopt na 11 succesvolle jaren
 • Het Laar VVT sector, Tilburg Strategisch veranderprogramma, cultuurbeïnvloeding, invoering decentraal management, coaching en training zelforganiserende teams, managementontwikkeling voor nieuwe beleids- en controlecyclus en versterken van de zorgketen en aanpassing organisatiestructuur om de kanteling in de ZZP financiering aan te kunnen. Na implementatie van zelforganiserende teams afrondende activiteiten in de vorm van begeleiding van de transitie op het gebied van de structuurwijziging ten gevolge van de cultuurverandering/decentraal management
 • Thuiszorg Rotterdam Transitie ‘Thuis in de Buurt’ (In voor Zorg!-project) met maatwerktrainingen op alle niveaus; cultuurverandering, professionalisering stafdiensten naar werkprocessen voor zelfsturende teams. Draagvlakcreatie van bestuur tot wijkteams en staf van de Thuiszorg Rotterdam. Het zwaartepunt lag in dit project bij strategisch HRM en personele ontwikkeling en werd uitgevoerd door Jan de Jong vanuit VIA Netwerk BV
 • Stichting Lava team Jeugdzorg, Drunen Implementatie van de formule Leuker Werken door Jan de Jong vanuit VIA Netwerk BV gericht op zelfsturing en afplatting organisatie, herontwerp werkprocessen en inpassen van de organisatie in een zorgketen met Herlaarhof/Reinier van Arkel. Draagvlakcreatie zowel binnen de stichting Lava Team als bij de overnemende partij Herlaarhof, die reeds met zelfsturende teams werkte
 • Carint Reggeland Hier vond de experimentele pilot ‘Sophia Formule, based on quality bij People®’ plaats. Het Ministerie van VWS (staatssecretaris Jet Bussemaker) heeft dit ondersteund. Dit experiment startte vanuit Stichting Sophia ook met de klant, de zorgvragers en daarna de medewerkers binnen het primaire proces en leverde veel inzichten op en uitstekende resultaten waardoor indirecte kosten afnamen en klant- en medewerkerstevredenheid substantieel toenamen

ONZE PROFESSIONALS

Experts in ons netwerk Leuker werken werkt

 • Bianca Alferink
  Bianca Alferink

  06 40118750

 • Hans van Zeist MBA
  Hans van Zeist MBA

  06 24885623

 • Amélie Timmermans
  Amélie Timmermans

  06 20990784

 • Drs. Jan de Jong MHA
  Drs. Jan de Jong MHA

  06 53593985

 • Monique Dijkman
  Monique Dijkman

  06 53732354

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER ONS CONCEPT EN
WIL JE MEER INFORMATIE?