Zelf organiseren, Veranderingsproces, Leuker werken

Als jouw organisatie de snelheid van veranderingen niet kan bijbenen, hoe zorg je er dan voor dat ze toekomstbestendig is? Hoe maak je de omslag van een centrale sturing naar zelfverantwoordelijkheid? Maak gebruik van de kennis en kunde van Leuker Werken Werkt!
Zelf organiseren
Veranderen gaat niet van vandaag op morgen. Het is een langdurig proces. Toekomstbestendig organiseren oftewel zelf je werk organiseren vraagt om een andere manier van denken. Het betekent dat medewerkers:
  • leren om initiatieven te (durven) nemen
  • problemen niet afschuiven, maar elkaar erop aanspreken
  • minder afhankelijk zijn van de leidinggevende
Veranderingsproces
Het veranderingsproces zorgt ervoor dat medewerkers anders tegen dingen aankijken. Ze vragen zich vaker af waarom ze op een bepaalde manier handelen of reageren. Die cultuuromslag leidt tot meer bewegingsruimte en verantwoordelijkheidsgevoel binnen een team. De leidinggevende krijgt een coachende rol. Uiteindelijk resulteert dit in aantoonbaar en voelbaar leuker werken.
Leuker werken
Zelf organiseren is leuker werken. En leuker werken betekent: een andere besturing, een andere cultuur en ander gedrag in alle onderdelen van jouw organisatie. Het draait niet meer om de belangen van het management, de stafafdelingen en de ondersteunende diensten. Vanaf nu ligt de focus op de medewerkers in het primaire proces, eigen regie en het welbevinden.

CONTACT

Wij kunnen je ondersteunen bij een toekomstbestendige cultuurverandering binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op, dan vertellen we je graag meer over onze aanpak.