Werkwijze

Interventies, Scholing en training, Communicatie en coaching, Interesse

Heerst er in jouw organisatie een sterke centrale sturing, beheersing en controle? Zijn competenties zoals zelfverantwoordelijkheid, initiatief en zelfvertrouwen uitgedoofd? Wij kunnen jouw medewerkers helpen het zelforganiserend vermogen te ontwikkelen of te herontdekken.
Interventies
We weten uit ervaring dat een substantiële gedragsverandering en herstel van de vereiste competenties en vaardigheden, binnen een half jaar te realiseren zijn. We tonen de teamgroei en persoonlijke groei aan de hand van metingen. Pas wanneer medewerkers bewust zijn van hun eigen mate van zelforganiserend vermogen en de noodzaak inzien van de gewenste organisatieverandering kunnen ze de competenties en vaardigheden gericht ontwikkelen. De middelen die wij hiervoor inzetten zijn o.a.:
  • kick-off bijeenkomst
  • verbeteragenda
  • 0-meting
  • communicatie- en informatiecyclus
  • workshops
Scholing en training
Met deze instrumenten ondersteunen we teams in hun ontwikkeling en maken we ze competent om meer en andere verantwoordelijkheden aan te kunnen. In het gehele traject maken we gebruik van scholing en training. Je leert de fundamentele verandering in de praktijk en met het team. Een aanpak die goed werkt en aansluit bij de behoefte en beleving van de medewerkers.
Coaching en communicatie
Een cultuur- en gedragsverandering vraagt veel van een organisatie en haar medewerkers. Niet iedereen kan even goed omgaan met de stress die daardoor kan ontstaan. Leuker Werken helpt daarbij met individuele coaching en teamcoaching. Daarnaast ondersteunen wij de organisatie in haar communicatie en PR. Een van de communicatiemiddelen die we daarvoor gebruiken is de nieuwsbrief.

Interesse?

Wil je meer weten over onze plan- en projectmatige werkwijze om de

organisatieverandering te vergemakkelijken? Neem contact met ons op!